Lindner Bonum

Preambul: în România se aruncă zilnic circa 20% din alimente, pentru că nu satisfac pretenţiile cumpărătorilor. Potrivit unui studiu actual, aproape o treime a populaţiei trăieşte în sărăcie. Şi noi avem cunoştinţe de cazuri concrete, familii care duc lipsă din punct de vedere a alimentaţiei sau trăiesc în condiţii mizerabile.
Propunerea noastră : vedem oportun  o acţiune în parteneriat, atât cu comunităţile locale, precum si  cu organizaţiile / instituţiile, care îşi asumă răspunderea.
Am lansat un program logistic: Lindner Bonum.
Scopul programului:
→  preluarea de alimente şi produse igienico-sanitare de la producători sau comercianţi cu stocuri supradimensionate şi
→ distribuirea acestora către comunităţile şi organizaţiile  care vin în contact zilnic cu familiile nevoiaşe.
Important:
→ Acţiunea este realizată exclusiv prin voluntari.
→ Aşteptăm să ne contacteze atât ofertanţi de produse, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor doritori de colaborare.
Back to Top